live support

Wingshooter.se

Trikinfakta / Trikintest

Trikiner är en parasit som lever i muskulaturen på djur som framför allt har möjlighet att böka i
jorden, men tamsvin som fodras kan även få trikiner via fodret av en död trikinsmittad mus
eller dylikt. Efter sin fortplantning vandrar trikinen upp i muskulaturen och förkalkar sig,
vilket i detta stadiet kan vara ytterst plågsamt.

Symptom: Buksmärtor, muskelsmärtor, feber, svullna ögonlock och ljuskänslighet.

Inkubationstid: 8 – 15 dygn

Vanligaste förekomsten av trikiner finns i vildsvin, björn, häst och tamsvin (slaktsvin).

I alla köttätande djur kan trikiner förekomma. Trikiner är inte synliga för blotta ögat!!

Enligt svensk lag MÅSTE alla tamsvin, vildsvin, hästar och björnar testas för ev.
trikinförekomst innan det serveras till andra personer,

detta gäller även familjemedlemmar.

Allt kött testas idag enligt EU kommissionens förordning 2075/2005. kap.1 bil.1.

Allt kött som skall säljas vidare till konsument skall enligt lag testas för trikinos enligt
Kommissionens förordning nr: 2075/2005 kap. 1 bil. 1.
Detta får enligt ny lag, 2006, endast ske på ackrediterade laboratorium för trikiner,
godkända av SWEDAC.

Privatpersoner som skall använda sitt kött själv behöver inte enligt lag kontrollera köttet,
men en trikinanalys på ditt kött är en billig sjukförsäkring.

Var på grisen tar man provet?

På vildsvin så är muskulaturen på frambenen det bästa stället (se bild nedan) då trikiner är
blodförande och när vildsvinet rör sig så transporteras ev. trikiner ut i benmuskulaturen.
Njurtappen, fästet utmed ryggraden, är mest för stillastående djur, slaktsvin.
Kindmuskulaturen är en annan bit man kan ta på.
Tänk på att tungan inte är så bra då många tar fel. Man skall inte ta själva tungan utan
tungmuskulaturen under tungan och det kan vara besvärligt vilket resulterar i att man får för lite kött.

OBS! Ta ordentligt med kött, minst 30 gram. Vid fynd av parasiter eller andra orsaker så MÅSTE vi ha
tillräckligt med kött för att kunna sätta om / utesluta prover.

Måste man slänga köttet om det är smittat?
Under förutsättning att fryskedjan inte bryts kan man frysa köttet från -18ºC och neråt i 3 veckor
(gäller endast tamsvin i dagsläget), men det är dock ej att rekommendera.
Alternativet är att koka köttet på ett sådant sätt att trikinerna dör (+80ºC).

Grillning eller rökning är ej att rekommendera vid förekomst av trikiner.

Trikinanalys anser vi vara en billig sjukförsäkring!

Provtagnings- / paketeringsanvisning

Hur mycket kött skall jag ta och var tar jag den bästa biten för provet?

Vildsvin / Tamsvin
(25-50 gram):

 1. Frambenets stora muskel (läggen mellan knä och bog, se bild).
  Rekommenderas dock ej på tamsvin.

 2. Mellangärdet (diafragman fästet utmed ryggraden) / njurtapp

 3. Tuggmuskulatur (kinden)

  Observera att provbitarna skall vara rent kött, d.v.s fria från fett och senor
  (trikiner påträffas endast i köttet). Detta för att förenkla provtagningen för laboratoriet.
  Tänk på att alltid ta ordentligt med kött om omprov behöver göras.

Hur packar jag provet?

Använd alltid dubbla plastpåsar (knyt var och en för sig). Har du fler prover märk påsen med samma
märkning som du har på följesedeln. Exempelvis: 1, 2, 3 osv. så att du vet vilket prov som är vilket
vid eventuella parasitfynd.
Använd endast en remiss vid inskickande av prov, även om du skickar in flera prov samtidigt.
Skicka gärna provet i vadderade kuvert, posten har gröna färdiga med porto som du kan lägga upp till
2 kg i, S, M, L.

OBS! Glöm ej skriva under remissen!

Följesedeln hämtar Du här :
beroende på om det gäller som privatperson eller företag.


Prislista
Vi reserverar oss för eventuella prisändringar.

GÄLLER FR.O.M 20190114.
TRIKINPROVER VILDSVIN/ TAMSVIN PRIVATPERSONER
HAR PROVERNA VARIT FRYSTA TILLKOMMER DET 30:-/ PER PROV DÅ VI TAR DUBBEL MÄNGD.

1-4 ST 
5-10 ST 
11-15 ST 
16-20 ST 
ÖVRIGA DJUR: BJÖRN, HÄST, SÄL, GRÄVLING M.FL
120:-/ PER PROV
95:- / PER PROV
70:-/ PER PROV
65:-/ PER PROV
150:-/ PER PROV


Skicka provet / proverna till


JP Hästveda
Lunnvägen 5
280 23 Hästveda

Vid frågor eller mer information kontakta oss gärna!
Mobil:
070 - 278 48 28
Kontor / Fax:
0451 - 307 11 

E-mail:
jp.hastveda@telia.com